เจาศัพท์ TOEIC

ที่ออกสอบบ่อย สุดๆ!!

750 คำ ออกสอบแน่นอน

ท่องน้อย แต่ออกสอบเยอะ เพิ่มคะแนนสอบได้แน่นอน

ETS TOEIC READING TEST เล่มแดง-ฟ้า-เหลือง Test 1-cover

2022 ETS ACTUAL TOEIC READING TEST เล่ม ฟ้า-แดง-เหลือง ชุดที่ 1

ข้อสอบ Format ใหม่ของปี 2020
ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง

ดาวน์โหลดเฉลย แบบปกติ

เฉลยปกติ

เฉลยปกติฟ้าแดงเหลือง ชุดที่ 1

ทำข้อสอบ พาร์ทอ่านชุดอื่นๆ

คลังข้อสอบ TOEIC

คลังข้อสอบที่รวบรวมข้อสอบที่ Share ไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตมารวมไว้ที่เดียวกัน
พร้อมเฉลยให้ดาวน์โหลด อัพเดททุกอาทิตย์

Listening Test

Reading Test