READING QUIZ

แบ่งย่อยข้อสอบ TOEIC New 2020 Format มาเป็นควิซสั้นๆ สามารถฝึกทำข้อสอบ TOEIC ได้ทุกวัน

เข้าเว็บไซต์ แปลภาษา บันทึกศัพท์ที่สนใจ

สร้างคลังคำศัพท์ ทบทวนได้ง่าย ไม่ต้องสลับแอพไปมา

บันทึกคำศัพท์ไปยัง Flash Card ได้รวดเร็วและง่ายดาย