ข้อสอบโทอิค (TOEIC TEST)

ข้อสอบ TOEIC New 2020 Format หรือ ข้อสอบโทอิคแบบใหม่ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ทุกอาทิตย์ ซ้อมทำข้อสอบก่อนสอบจริง 

เข้าเว็บไซต์ แปลภาษา บันทึกศัพท์ที่สนใจ

สร้างคลังคำศัพท์ ทบทวนได้ง่าย ไม่ต้องสลับแอพไปมา

บันทึกคำศัพท์ไปยัง Flash Card ได้รวดเร็วและง่ายดาย

READY To GET 500+

ฝึกซ้อม กับชุดข้อสอบ TOEIC ที่ใกล้เคียงกับการสอบจริงมากที่สุด
ทั้ัง READING & LISTENING

รวมข้อสอบ New TOEIC 2020 
โหลดฟรี มากกว่า 50 ชุด

LISTENING TEST

ฝึกทำข้อสอบ TOEIC พาร์ท LISTENING
คลังข้อสอบมากกว่า 50 ชุด
ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง

READING TEST

ฝึกทำข้อสอบ TOEIC พาร์ท Reading
คลังข้อสอบมากกว่า 50 ชุด
ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง