สอบแอร์โฮสเตสต้องใช้คะแนน TOEIC เท่าไร สอบยังไงให้ผ่านฉลุย !

Admin

เชื่อว่าหลายคนคงมีความฝันที่อยากจะแต่งตัวสวย ๆ ไปโบยบินบนท้องฟ้า อย่างอาชีพ “แอร์โฮสเตส” หรือ “สจวร์ต” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์สุดพิเศษของชีวิต แต่รู้หรือไม่ว่า หนึ่งในด่านสำคัญที่จะช่วยพาคุณไปสู่ความฝันที่เป็นจริงได้ คือ “การสอบ TOEIC”

บทความนี้จะมาไขข้อสงสัยว่า สอบแอร์โฮสเตสต้องมีคะแนน TOEIC (Test of English for International Communication) เท่าไร พร้อมแจกเทคนิคเด็ดในการเตรียมตัวสอบ TOEIC ให้คะแนนออกมาปัง ไปดูกันเลย !

สอบแอร์โฮสเตสต้องใช้คะแนน TOEIC ในการสมัคร

สอบแอร์โฮสเตส ต้องได้คะแนน TOEIC เท่าไร ?

เกณฑ์คะแนน TOEIC ในการสมัครแอร์ฯ นั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายการบิน ดังนี้

 • Air Asia 650 คะแนนขึ้นไป
 • AIRTHAILAND 600 คะแนนขึ้นไป
 • ANA (All Nippon Airways) 700 คะแนนขึ้นไป
 • Asiana Airlines 550 คะแนนขึ้นไป
 • Bangkok Airway 650 คะแนนขึ้นไป
 • BBN Airlines Thailand 600 คะแนนขึ้นไป
 • Cathay Pacific 650 คะแนนขึ้นไป
 • China Airlines 600 คะแนนขึ้นไป
 • Eva Air 550 คะแนนขึ้นไป
 • Japan Airlines 650 คะแนนขึ้นไป
 • Jetstar 700 คะแนนขึ้นไป
 • Nok Air 650 คะแนนขึ้นไป
 • Royal Jordan 650 คะแนนขึ้นไป
 • Singapore Airlines 600 คะแนนขึ้นไป
 • Thai Airways 650 คะแนนขึ้นไป
 • Thai Lion Air 600 คะแนนขึ้นไป
 • Thai Smile 600 คะแนนขึ้นไป
 • Thai Vietjet Air 600 คะแนนขึ้นไป

และนี่ก็คือลิสต์สายการบินชั้นนำที่ต้องใช้คะแนน TOEIC ในการสมัครแอร์ฯ ดังนั้น แนะนำว่าผู้สมัครควรจะต้องทำคะแนนให้ได้ 650-700 คะแนนขึ้นไป จึงจะอยู่ในช่วงปลอดภัย จะสมัครสายการบินไหนก็มีโอกาสติดสูง !

คะแนน TOEIC สำคัญต่อการสอบแอร์โฮสเตสอย่างไร ?

คะแนน TOEIC มีความสำคัญต่อการสอบแอร์โฮสเตสเป็นอย่างมาก เนื่องจากการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเหล่าลูกเรือในการให้บริการแก่ผู้โดยสารจากหลากหลายประเทศ โดยสาเหตุที่ต้องใช้คะแนน TOEIC ในการสอบแอร์โฮสเตส มีดังนี้

เป็นการประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ

คะแนน TOEIC จะถูกนำมาใช้ประกอบการประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการปฏิบัติงานของลูกเรือ ทั้งการรับฟังคำสั่งและข้อมูลต่าง ๆ การสื่อสารกับผู้โดยสาร เป็นต้น

เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของผู้สมัคร

คะแนน TOEIC ที่ดีจะช่วยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของผู้สมัครในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทสายการบินให้ความสำคัญ เนื่องจากลูกเรือต้องมีความพร้อมในการสื่อสารกับผู้โดยสารที่หลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม

เป็นการประเมินศักยภาพการเรียนรู้

นอกเหนือจากความสามารถทางภาษาแล้ว คะแนน TOEIC ยังใช้เป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพการเรียนรู้และการปรับตัวของผู้สมัครด้วย เนื่องจากแอร์โฮสเตสต้องเรียนรู้ระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ จากการอบรมหลังจากผ่านการคัดเลือก

คะแนน TOEIC คือสิ่งจำเป็นสำหรับการสอบแอร์โฮสเตส

เทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนน TOEIC สูง ๆ สอบแอร์โฮสเตสผ่านฉลุย !

 • ฝึกฝนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการอ่านหนังสือ บทความ หรือนิตยสารภาษาอังกฤษเป็นประจำ ดูภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ รวมถึงฟังเพลงสากลเพื่อจับประโยคและคำศัพท์ใหม่ ๆ การฝึกฝนเช่นนี้จะช่วยสร้างความคุ้นเคย ทำให้จดจำและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 • ท่องศัพท์ TOEIC จากหนังสือหรือแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในบริบททางธุรกิจ การสื่อสาร และการบริการ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจข้อความและสถานการณ์ในข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น
 • ฝึกทำข้อสอบ TOEIC เยอะ ๆ จากหนังสือหรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ พร้อมวิเคราะห์คำตอบที่ผิดพลาด เพื่อให้เข้าใจจุดอ่อนของตนเองและพัฒนาต่อไป หากลองฝึกทำหลาย ๆ ชุดก็จะยิ่งช่วยให้คุณคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบมากขึ้น
 • จับเวลาทุกครั้งที่ทำข้อสอบ เพื่อฝึกทักษะการบริหารเวลาและการตัดสินใจภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการสอบ TOEIC
 • ตั้งเป้าหมายคะแนน TOEIC ที่ท้าทายแต่สามารถบรรลุได้ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการฝึกฝน พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาตนเองไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้คะแนนตามต้องการ

การเตรียมพร้อมด้วยวิธีเหล่านี้ จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางภาษาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ดี ส่งผลให้คุณมีโอกาสทำคะแนนสอบ TOEIC ได้สูงตามเป้าหมาย และผ่านการสอบแอร์โฮสเตสได้สำเร็จ

คะแนน TOEIC คือปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการคัดกรองและประเมินความพร้อมของผู้สมัครเป็นแอร์โฮสเตส โดยบริษัทสายการบินจะให้น้ำหนักกับคะแนนนี้ควบคู่ไปกับปัจจัยด้านอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม

ที่สำคัญที่สุด การจะทำข้อสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนสูง ๆ นั้น การท่องศัพท์และการฝึกทำข้อสอบเก่าถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งที่ Memmoread มีแบบฝึกหัดมากกว่า 10,000 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แถมยังรวมข้อสอบ TOEIC ทั้ง Listening และ Reading อัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์ไว้ให้ได้ลองทำกัน เริ่มเลยวันนี้ก่อนที่จะไม่ทันการ !

ข้อมูลอ้างอิง

 1. เช็กเลย ! เกณฑ์สมัครแอร์โฮสเตส นางฟ้าอยากติดปีกต้องดูเลย. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567. จาก https://salehere.co.th/articles/cabin-crew-qualification
 2. Center for Professional Assessment (Thailand). สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567. จาก https://www.facebook.com/cpathailand.1989