แอพรวม

โจยท์ TOEIC พาร์ทฟัง

TOEIC Listening Quiz Part 1-4

รูปแบบใหม่ ปี 2020

ใกล้เคียงข้อสอบจริง

ไว้มากที่สุด!!!

แอพรวม

โจยท์ TOEIC พาร์ทฟัง

TOEIC Listening Quiz Part 1-4

รูปแบบใหม่ ปี 2020

ใกล้เคียงข้อสอบจริง

รูปแบบใหม่ ปี 2020

ไว้มากที่สุด!!!

ได้พบความสุข

จากการได้คะแนนเต็ม

TOEIC Listening Part

หลังจากใช้แอพนี้

ได้พบความสุข

จากการได้คะแนนเต็ม

TOEIC Listening Part

หลังจากใช้แอพนี้

โจทย์รูปแบบใหม่ ปี 2020

ตัวอย่างควิซ

ข้อสอบ TOEIC ในแอพนี้

รูปแบบใหม่ อัพเดทปี 2020

Short Conversations
– เพิ่มรูปภาพ
– บทสนทนา 3 คน
– คำถามอ้างอิงประโยคที่พูด ต้องคิดวิเคราะห์เพิ่ม

Single Talks
– เพิ่มรูปภาพ
– คำถามอ้างอิงประโยคที่พูด ต้องคิดวิเคราะห์เพิ่ม

ข้อสอบ TOEIC ในแอพนี้

รูปแบบใหม่ อัพเดทปี 2020

Short Conversations
– เพิ่มรูปภาพ
– บทสนทนา 3 คน
– คำถามอ้างอิงประโยคที่พูด ต้องคิดวิเคราะห์เพิ่ม

Single Talks
– เพิ่มรูปภาพ
– คำถามอ้างอิงประโยคที่พูด ต้องคิดวิเคราะห์เพิ่ม

สิ่งที่คุณจะได้จากแอพนี้

ควิซที่ใกล้เคียงข้อสอบจริง
ทั้งข้อสอบ และไฟล์เสียง

ทุกควิซมีเฉลย และ Answer Script

ข้อสอบใหม่ไม่เคยพบที่ไหนแน่นอน

อัพเดทข้อสอบใหม่ตลอดเวลา

Support Team ที่คอยช่วยแหละ
และให้คำแนะนำการใช้งาน

ดาวน์โหลด

MEMMOREAD TOEIC LISTENING PRACTICE APP

ดาวน์โหลด

MEMMOREAD TOEIC LISTENING PRACTICE APP