คำศัพท์ TOEIC จากข้อสอบจริง

สรุปคำศัพท์ TOEIC จากข้อสอบ TOEIC Reading และ ข้อสอบ Listening test ปี 2020 และ 2021 เป็นไฟล์ PDF สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

แจกข้อสอบ Listening