ไขข้อสงสัย คะแนน TOEIC ใช้ทำอะไร สมัครงานสายไหนได้บ้าง ?

Admin

ในยุคโลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษได้กลายมาเป็นทักษะสำคัญสำหรับการทำงาน เห็นได้จากที่เดี๋ยวนี้ หลายบริษัทมักจะมองหาพนักงานที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหนึ่งในผลสอบที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ “TOEIC (โทอิค)”

บทความนี้จะมาช่วยตอบคำถามว่า คะแนน TOEIC ใช้ทำอะไรได้บ้าง เหมาะกับงานสายไหน และควรมีคะแนน TOEIC เท่าไหร่สำหรับงานแต่ละประเภท ไปดูกันเลย !

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC

คะแนน TOEIC ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

สมัครงาน

            คะแนน TOEIC เป็นหนึ่งในเกณฑ์สำคัญที่บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ใช้ในการประเมินผู้สมัครงาน เนื่องจากเป็นการวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในองค์กรระดับสากล นอกจากนี้ การใช้คะแนน TOEIC สมัครงานยังสะท้อนถึงศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้สมัครอีกด้วย

เรียนต่อ

สถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งในไทยและต่างประเทศ มักใช้คะแนน TOEIC เป็นเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งการมีคะแนน TOEIC ที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำได้

ขอทุนการศึกษา

หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมักกำหนดให้ผู้สมัครทุนต้องมีคะแนน TOEIC ในระดับที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ได้รับทุนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ

เลื่อนตำแหน่ง

ในองค์กรขนาดใหญ่และองค์กรระดับสากล คะแนน TOEIC อาจถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน เนื่องจากตำแหน่งที่สูงขึ้นมักจำเป็นต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารและประสานงานกับพนักงานและลูกค้าจากนานาประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ

คะแนน TOEIC เป็นหนึ่งในเอกสารที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ เนื่องจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะใช้คะแนนนี้ในการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเรียนและใช้ชีวิตในต่างแดน

ขอวีซ่า

ในบางประเทศ คะแนน TOEIC อาจถูกใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอวีซ่าทำงานหรือวีซ่านักศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพียงพอต่อการทำงานหรือการศึกษาในประเทศนั้น ๆ จริง

 

คะแนน TOEIC สมัครงานสายไหนได้บ้าง ?

  • งานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นครั้งคราว เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า ไกด์ วิทยากร เพราะบางโอกาสอาจต้องสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้รับบริการที่เป็นชาวต่างชาติ
  • งานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติเป็นประจำ เช่น พนักงานฝ่ายการตลาด พนักงานฝ่ายขายต่างประเทศ พนักงานฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ ที่ต้องติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง และสื่อสารกับคู่ค้า ลูกค้า หรือพันธมิตรจากนานาประเทศอย่างสม่ำเสมอ
  • งานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน เช่น นักเขียน นักแปล บรรณาธิการ ซึ่งส่วนหนึ่งของการทำงานในอาชีพเหล่านี้คือการใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • งานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เช่น นักวิจัย นักวิเคราะห์ นักแปล โดยคะแนนส่วนของทักษะการอ่านในข้อสอบ TOEIC จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ

งานฟรีแลนซ์ ปัจจุบัน งานฟรีแลนซ์บางประเภทต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การเขียนคอนเทนต์ การตลาดออนไลน์ งานแปล ฯลฯ การใช้คะแนน TOEIC สมัครงานฟรีแลนซ์จึงเป็นการแสดงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนายจ้างหรือลูกค้าได้เห็น

ผลคะแนน TOEIC ใช้สมัครงานหรือเรียนต่อได้

ควรมีคะแนน TOEIC เท่าไหร่สำหรับการสมัครงานแต่ละประเภท ?

  • งานทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมาก 400 – 600 คะแนน
  • งานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นครั้งคราว 600 – 750 คะแนน
  • งานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติเป็นประจำ 750 – 850 คะแนน
  • งานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและอ่าน 850 คะแนนขึ้นไป
  ได้รู้กันไปแล้วว่าคะแนน TOEIC ใช้ทำอะไรได้บ้างและเหมาะกับการสมัครงานแบบไหน จากนี้ หากอยากสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนสูง ๆ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการสมัครงานหรือเรียนต่อ Memmoread TOEIC ช่วยคุณได้ ! เพราะเรามีทั้งคำศัพท์ ข้อสอบ TOEIC ออนไลน์ คอร์สเรียนแกรมม่า และคอร์สเรียน TOEIC ให้คุณสามารถใช้งานและดาวน์โหลดได้ฟรี เตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มเลยวันนี้ก่อนจะไม่ทันกาล