ข้อสอบชุดนี้สามารถใช้ได้ในปี 2022

Format และความยากของปี 2022 เหมือนกับข้อสอบปี 2021 และ 2020

ETS TOEIC Listening TEST เล่มแดง-ฟ้า-เหลือง Test 1 cover

2022 ETS ACTUAL TOEIC LISTENING TEST เล่ม ฟ้า-แดง-เหลือง ชุดที่ 2

ข้อสอบ Format ใหม่ของปี 2020
ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง
ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดเฉลย แบบปกติ

เฉลยปกติ

เฉลยปกติฟ้าแดงเหลือง -2

ทำข้อสอบ พาร์ทฟังชุดอื่นๆ

คลังข้อสอบ TOEIC

คลังข้อสอบที่รวบรวมข้อสอบที่ Share ไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตมารวมไว้ที่เดียวกัน
พร้อมเฉลยให้ดาวน์โหลด อัพเดททุกอาทิตย์

Listening Test

Reading Test