TOEIC คืออะไร เข้าใจได้ในโพสเดียว

ข้อสอบ TOEIC คืออะไร เนื้อหาเป็นอย่างไร สอบไปเพื่ออะไร และคำถามมากกว่าเกี่ยวกับสอบโทอิค รวมทุกอย่างที่ต้องรู้ ที่เดียวครบ เข้าใจได้ทันที

Overview

เนื้อหาในบทความนี้ ย่อย คำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบโทอิค มาให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่าย และใช้เวลาอ่านไม่นาน รายละเอียดต่าง ๆ เราแบ่งเป็นหัวข้อ เพื่อง่ายต่อการอ่าน และเข้าใจ

เรื่องทั่วไปของการสอบ TOEIC

เข้าใจส่วนประกอบของ TOEIC

TOEIC Listening Test (495 คะแนน & จำนวน 100 ข้อ & 45 นาที)

 • Part 1 (Photographs) 6 ข้อ : มีภาพให้ ต้องฟังเทปอ่านคำบรรยายภาพ A, B, C, D แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง (ไม่มีตัวเลือกให้อ่าน)
 • Part 2 (QuestionResponse) 25 ข้อ : พาร์ทนี้ “ไม่มีโจทย์-ตัวเลือกให้” ต้องฟังเสียง แล้วเลือกคำตอบเลย (ตัวเลือกมี 3 ตัวเลือก) จะเป็นคำถาม-คำตอบสั้นๆ
 • Part 3 (Short Conversations) 39 ข้อ : ฟังบทสนทนาระหว่าง 2-3 คน แต่ละบทมีคำถาม 3 ข้อ โดยมีโจทย์ และตัวเลือกให้ในกระดาษคำถาม (*คำถามบางข้อ จะมีภาพ graphic ประกอบ)
 • Part 4 (Short Talks) 30 ข้อ : ฟังเสียงของผู้พูด 1 คน แล้วตอบคำถาม 3 ข้อ ลักษณะจะเป็นบทพูดเกี่ยวกับการประกาศ, รายการทางวิทยุ, โฆษณา, พยากรณ์อากาศ และอื่นๆ (*คำถามบางข้อจะมีภาพ graphic ประกอบ)

TOEIC Reading Test (495 คะแนน & จำนวน 100 ข้อ & 45 นาที)

 • Part 5 (Incomplete Sentences) 30 ข้อ : เป็นโจทย์แบบประโยคสั้นๆ เว้นช่องว่างให้เลือกคำมาเติม โดยจะวัดทั้ง Grammar และศัพท์ 
 • Part 6 (Text Completion) 16 ข้อ : เป็นเนื้อเรื่องแบบยาว (เช่นอีเมล, จดหมาย) โดยให้เลือกเติมคำตอบลงในช่องว่างในบทความ ลักษณะจะคล้ายกับ Part 5 แต่จะมีเพิ่มคำถามที่ต้องเลือกเป็น “ประโยค” ลงไปเติมในช่องว่าง
 • Part 7 (Reading Comprehension) 54 ข้อ  :

  จะแบ่งเป็นบทความแบบเดี่ยว (Single Passage) 29 ข้อ และบทความคู่ (Double Passages) 10 ข้อ และบทความ 3 บท (Triple Passages) 15 ข้อ

วิธีสมัครสอบ TOEIC

การสมัครสอบ TOEIC

 • เปิดให้สอบวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 2 รอบ เช้า 09.00 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.
 • ค่าสมัครสอบ TOEIC 1,500 บาท (สำหรับการสอบแบบปัจจุบัน)
 • เปิดให้สมัครสอบ TOEIC แบบใหม่ (เดือนละ 1 ครั้ง) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้เลย
 • ขั้นตอนสำรองที่นั่งสอบ TOEIC
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทาง
  • โทร 02-260-7061 หรือ 02-259-3990 สำหรับสาขากรุงเทพฯ
  • โทร 053-241-273, 053-241-274, 053-241-275 สำหรับสาขาเชียงใหม่
 • แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ดังนี้
  • ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • วันที่และเวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ
  • เบอร์ติดต่อ
 • สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ
  • นำเงินไปชำระค่าสอบ 1,800 บาท

ขั้นตอนการรับผลคะแนน

 • 1. เดินทางไปรับด้วยตัวเอง ณ ศูนย์สอบ
 • 2. แจ้งศูนย์สอบให้ส่งผลคะแนนตามที่อยู่ที่เราต้องการให้จัดส่ง*
  *หมายเหตุ : วิธีการรับการรับผลคะแนน TOEIC นั้น ผู้สมัครสอบสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ ในวันที่สมัครสอบ ว่าต้องการรับผลคะแนนด้วยวิธีไหน ได้เลยนะคะ

ศูนย์สอบ TOEIC

 • ศูนย์สอบกรุงเทพฯ อาคาร BB Tower ชั้นที่ 19 ห้อง 1907  (ดูใน Google Map)
  • รถไฟฟ้า MRT: ลงสถานีเพชรบุรี (ทางออก 2) หรือสถานีสุขุมวิท (ทางออก 2 เชื่อมตึก Interchange 21)
  • รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานีอโศก (ทางออก 3, 6 –ไปตึก Interchange 21)
  • สายรถเมล์ที่ผ่าน: 38, 98, 136, 185
 • ศูนย์สอบเชียงใหม่ อาคารนวรัตน์ ชั้นที่ 3 ถนนแก้วรัตน์

เข้าเว็บไซต์ แปลภาษา บันทึกศัพท์ที่สนใจ

สร้างคลังคำศัพท์ ทบทวนได้ง่าย ไม่ต้องสลับแอพไปมา

บันทึกคำศัพท์ไปยัง Flash Card ได้รวดเร็วและง่ายดาย