Already, Still, Yet ใช้งานยังไง

อธิบายการใช้งาน ความต่างของคำศัพท์ Already, Still, Yet คำศัพท์พื้นฐานสามคำนี้ Already, Still และ Yet เป็นคำที่ทุกคนๆ รู้จัก แต่ก็ยังใช้งานผิดอยู่ บทความนี้แอดมินจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจครับ เนื้อหาในบทความนี้จะเริ่มจากการอธิบายตัวความหมายของแต่ละคำก่อนนะ แล้วจะสอนการใช้งาน ตำแหน่งในประโยค ความหมายของคำศัพท์ already (adv) แล้ว, ที่เกิดแล้วก่อนหน้านี้, เรียบร้อย, เรียบร้อยแล้ว still (adv) ยังคง, เช่นเดิม, Sstill (adv)…

Continue ReadingAlready, Still, Yet ใช้งานยังไง