Already, Still, Yet ใช้งานยังไง

อธิบายการใช้งาน ความต่างของคำศัพท์ Already, Still, Yet

Admin

คำศัพท์พื้นฐานสามคำนี้ Already, Still และ Yet เป็นคำที่ทุกคนๆ รู้จัก แต่ก็ยังใช้งานผิดอยู่ บทความนี้แอดมินจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจครับ

เนื้อหาในบทความนี้จะเริ่มจากการอธิบายตัวความหมายของแต่ละคำก่อนนะ แล้วจะสอนการใช้งาน ตำแหน่งในประโยค

ความหมายของคำศัพท์

already (adv) แล้ว, ที่เกิดแล้วก่อนหน้านี้, เรียบร้อย, เรียบร้อยแล้ว

still (adv) ยังคง, เช่นเดิม, S
still (adv) แม้ในขณะนี้,  แม้บัดนี้

yet (adv) ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, บัดนี้
yet (adv) ยัง, ยังคง, ยิ่งกว่านั้น

 

Still

Still เราจะใช้ still เพื่อแสดงถึงความต่อเนื่อง (Still: Denoting Continuation)

“Still” ใช้เพื่อสื่อถึงการกระทำหรือสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งมักจะใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ มักจะบ่งบอกว่าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

“Still” is employed to convey that an action or situation is ongoing, usually taking a longer time than expected. It usually indicates that the situation hasn’t changed.

ตัวอย่างการใช้งาน:

She is still working on her assignment.
(เธอยังคงทำงานที่ได้รับมอบหมายของเธอ)

ในตัวอย่างนี้ “still” จะบ่งบอกว่าการทำงานที่ได้รับมอบหมายยังดำเนินอยู่

 

Already

Already เราใช้ already เพื่อบอก/กล่าวถึง เหตุการณ์ ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านี้ (Suggesting Earlier Occurrence)

“Already” ใช้เพื่อแสดงว่ามีการกระทำเกิดขึ้นก่อนหน้าเกิดก่อนที่คาดไว้ หรือเกิดก่อน ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง

“Already” is used to express that an action has occurred earlier than expected or before a certain point in time.

ตัวอย่างการใช้งาน:

I have already finished my homework.
(ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว)

ในตัวอย่านี้, “Already” ทำให้เรารู้ได้ว่า การทำการบ้านของประธานของประโยคเสร็จเรียบร้อยแล้วหรืออาจเร็วกว่าที่คาดไว้

Yet

Yet เราใช้ yet เพื่อแสดงถึงความคาดหวัง หรือการตั้งคำถาม (Indicating Expectation or Questioning)

โดยทั่วไป “Yet” จะใช้ในประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธเพื่อแสดงว่าการกระทำที่คาดหวังนั้นยังไม่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน มักใช้ใน perfect tenses.

“Yet” is typically utilized in questions or negative sentences to denote that an expected action has not occurred up until the present moment. It is often used in perfect tenses.

ตัวอย่างการใช้งาน:

Have you finished your report yet?
(คุณทำรายงานของคุณเสร็จแล้วหรือยัง?)

ในบริบทนี้ “yet” ใช้ถามว่ามี การกระทำหรือ verb ในประโยคได้ทำแล้วเสร็จหรือยัง ซึ่งในที่นี้ verb คือ การทำรายงาน

เพื่อให้จำได้ง่ายขึ้น

ส่วนใหญ่แล้ว เราจะเจอ Still ในประโยคบอกเล่า, Already ในประโยคำถาม และเจอ Yet ในประโยคปฏิเสธ

เช่น
He still believes that she will come back.
Has she already left the office?
He hasn’t arrived yet.

แต่ก็ไม่เสมอไป แอดอยากให้จำแค่เป็นพื้นฐานเท่านั้นนะครับ เพราะจริงๆ แล้ว เราสามารถนำสามคำนี้ไปใช้ได้ในทุกรูปแบบประโยคเลย

Still สามารถแสดงความประหลาดใจหรือขัดแย้งได้:
Are you still here? (expectation of change)


Already สามารถแสดงความไม่เชื่อหรือแปลกใจได้:
Is it midnight already? (unexpected speed)


Yet สามารถใช้ในประโยคเชิงบวกเพื่อบอกถึงการกระทำในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น:
The best is yet to come.

ตำแหน่งในประโยค

Positioning in a Sentence
Knowing where to place these adverbs within a sentence is crucial:

Still
โดยทั่วไปจะวางไว้หน้ากริยาหลัก
Generally placed before the main verb
(I still remember your face.)

หรือระหว่างกริยาช่วยกับกริยาหลัก
or between the auxiliary verb and the main verb
(They are still waiting.).

Already
โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่างกริยาช่วยและกริยาหลัก
Typically positioned between the auxiliary verb and the main verb
(She has already departed.)

หรือที่ท้ายประโยคในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันอย่างไม่เป็นทางการ
or at the end of a sentence in informal American English
(She left already.).

Yet
โดยทั่วไปจะพบที่ส่วนท้ายของประโยค
Generally found at the end of a sentence
(He hasn’t called yet.).

แบบฝึกหัด

แอดมีตัวอย่างแบบฝึกหัดสั้นๆ มาให้ลองทำด้วยนะครับ ลองทำแบบฝึกหัดพวกนี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนนี้นะครับ

 

Exercise 1: Fill in the Blanks
A: Is John at the office?
B: No, he isn’t. He’s _______ at home.

A: Can I get the financial report?
B: Sorry, I haven’t finished it _______.

A: Will you go shopping for groceries?
B: No need. I’ve _______ done that.

A: Do you need help with your project?
B: No, thanks. I’m _______ working on it.

A: Have they gone to the concert?
B: I’m not sure. They might be _______ at dinner.

Exercise 2: True or False
Determine whether the usage of “still”, “already”, and “yet” is correct in the following sentences.

She is still cooking dinner at 9 PM. (True/False)

He hasn’t visited London already. (True/False)

Have you yet eaten lunch? (True/False)

She has already seen this movie three times. (True/False)

They still not have decided where to travel. (True/False)

Answers

Exercise 1
still
yet
already
still
still

Exercise 2
True
False (Correct: He hasn’t visited London yet.)
False (Correct: Have you eaten lunch yet?)
True
False (Correct: They still have not decided where to travel.)

สรุป

“Still”, “already”, and “yet” อาจเป็นคำสั้น แต่ว่าถูกใช้งานบ่อยทั้งในการสอบ และการใช้งานทั่วไป

การใช้งานทั้งสามคำนี้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม นอกจากจะช่วยให้ทำข้อสอบได้แล้ว ยังทำได้เราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องด้วย

Happy Learning!

สุดท้ายก่อนจากกันไป อย่าลืมมาฝึกทำข้อสอบ TOEIC กันด้วยนะครับ

เพื่อนๆ สามารถโหลดมาฝึกทำได้เลย ฟรี ไม่คิดเงิน กดไปโหลดได้จากลิ้งค์นี้นะครับ มีทั้งพาร์ทอ่าน และพาร์ทฟัง ข้อสอบทั้งหมดเป็นข้อสอบแบบเดียวกับสอบจริงปี 2023 นี้ สามารถอ่านเพื่อเตรียมสอบได้เลยครับ รับรองว่ายากใกล้เคียงกันแน่อนอน

นอกจากนี้ทาง memmoread ยังมีเฉลยภาษาไทยของข้อสอบชุดที่มีให้โหลดฟรีด้วยนะครับ ซึ่งทางเราจะทยอยอัพเดทข้อสอบทุกชุดให้มีเฉลยภาษาไทย แต่ตอนนี้จะมีแค่เฉพาะ ข้อสอบที่ในเว็บเขียนว่ามีเฉลยภาษาไทยก่อนนะครับ ซึ่งเฉลยภาษาไทยนี้สามารถดูได้ในแอพ Memmoread TOEIC Practice ครับ

แอพนี้คืออะไร แอพนี้เป็นแอพรวมข้อสอบ โดยเพื่อนๆ สามารถทำข้อสอบ TOEIC ชุดเดียวกับที่มีในเว็บ ได้ในแอพเลยครับ ทำเสร็จมีคำนวนคะแนนให้ด้วยว่าทำได้กี่คะแนน

นอกจากนี้ในแอพ ก็มีควิซที่มาจาก ข้อสอบ TOEIC ที่ไม่ซ้ำกันกับในเว็บด้วยอีก 10 ชุด

รวมๆ แล้วมีข้อสอบในแอพมากกว่า 30 ชุด +++ และทีมงานจะยังทยอยอัพเดทเพิ่มเติมตลอดครับผม

และที่สำคัญ ข้อสอบทุกชุดมีเฉลยภาษาไทย และ Answer script ให้เรียบร้อย สามารถดูได้จากในแอพเลยด้วย

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจจะดาวน์โหลดแอพ สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์นี้ครับ กดที่ปุ่มด้านล่าง จากนั้นกดเลือก Platform ของมือถือหรือแท็บเลตที่ใช้ ได้เลยครับ ระบบจะลิ้งค์ไปที่หน้าของแอพใน Playstore หรือ App store ครับ