แจกคำศัพท์ 500 Basic Adjective ต้องรู้

ใช้งานได้จริงในทุกสนามสอบ

Admin

วันนี้แอดจะมาแชร์ 500 Adjectives  ที่เจอบ่อยๆ ในภาษาอังกฤษ และข้อสอบครับ

ลิสที่คัดมานี้มาพร้อมกับคำแปลภาษาไทยจาก Google Translate และเพื่อนๆ สามารถกดดูความหมายภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคได้ด้วยครับ

Adjective คือ

Adjective ในภาษาอังกฤษหมายถึง “คำคุณศัพท์” ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายหรือแก้ไขนามเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น เช่น สีสัน, ขนาด, จำนวน, ลักษณะ, ความรู้สึก, ฯลฯ คำคุณศัพท์ใช้ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคน, สถานที่, หรือสิ่งของที่เรากำลังพูดถึง ตัวอย่างเช่น:

สี: แดง, น้ำเงิน, เขียว
ขนาด: ใหญ่, เล็ก, ยาว
คุณภาพ: ดี, แย่, หนา
จำนวน: สอง, หลาย, บาง
ลักษณะ: มีความสุข, หนาว, ร้อน
คำคุณศัพท์มีบทบาทสำคัญในการสร้างคำอธิบายที่ละเอียดและมีชีวิตชีวาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ。

แจก 500 Basic adjective. cover

Adjective ในข้อสอบ

Adjective ในข้อสอบภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่นในข้อสอบ TOEIC นอกจากพบได้ในข้อสอบพาร์ทแกรมม่าแล้ว ข้อสอบเองก็ชอบที่จะเอา Adjective มาใช้ใบบริบทของบทพูด หรือบทความด้วย

การที่เรารู้ / ทราบความหมายของ Adjective นั้นจะช่วยให้เราสามารถแปล และเข้าใจความหมายของบริบทของข้อสอบได้ครับ

ตารางด้านล่างนี้เป็น ลิส Adjective ที่ควรจะรู้

สิ่งที่ต้องทำ

สิ่งที่เพื่อนๆ ควรจะทำในการอ่าน หรือจำ ลิส Adjective นี้คือ การดูความหมายและตัวอย่างการใช้งานคำศัพท์เหล่านี้ด้วยครับ

โดยสามารถกดคำว่า LINK ในคอลลั่มสุดท้ายของตารางคำศัพท์ได้เลย

#ERROR!
Phrasal Verbs POS Meaning Thai Meaning English Meaning
differentadjectiveแตกต่างTH LinkENG Link
usedadjectiveใช้แล้วTH LinkENG Link
importantadjectiveสำคัญTH LinkENG Link
everyadjectiveทั้งหมดTH LinkENG Link
largeadjectiveใหญ่TH LinkENG Link
availableadjectiveมีอยู่TH LinkENG Link
popularadjectiveเป็นที่นิยมTH LinkENG Link
ableadjectiveสามารถTH LinkENG Link
basicadjectiveขั้นพื้นฐานTH LinkENG Link
knownadjectiveเป็นที่รู้จักTH LinkENG Link
variousadjectiveหลากหลายTH LinkENG Link
difficultadjectiveยากTH LinkENG Link
severaladjectiveหลายTH LinkENG Link
unitedadjectiveรวมกันTH LinkENG Link
historicaladjectiveเกี่ยวกับประวัติศาสตร์TH LinkENG Link
hotadjectiveร้อนTH LinkENG Link
usefuladjectiveมีประโยชน์TH LinkENG Link
mentaladjectiveจิตTH LinkENG Link
scaredadjectiveกลัวTH LinkENG Link
additionaladjectiveเพิ่มเติมTH LinkENG Link
emotionaladjectiveทางอารมณ์TH LinkENG Link
oldadjectiveเก่าTH LinkENG Link
politicaladjectiveทางการเมืองTH LinkENG Link
similaradjectiveคล้ายกันTH LinkENG Link
healthyadjectiveสุขภาพดีTH LinkENG Link
financialadjectiveการเงินTH LinkENG Link
medicaladjectiveทางการแพทย์TH LinkENG Link
traditionaladjectiveแบบดั้งเดิมTH LinkENG Link
federaladjectiveของรัฐบาลกลางTH LinkENG Link
entireadjectiveทั้งหมดTH LinkENG Link
strongadjectiveแข็งแกร่งTH LinkENG Link
actualadjectiveแท้จริงTH LinkENG Link
significantadjectiveสำคัญTH LinkENG Link
successfuladjectiveประสบความสำเร็จTH LinkENG Link
electricaladjectiveเกี่ยวกับไฟฟ้าTH LinkENG Link
expensiveadjectiveแพงTH LinkENG Link
pregnantadjectiveตั้งครรภ์TH LinkENG Link
intelligentadjectiveฉลาดTH LinkENG Link
interestingadjectiveน่าสนใจTH LinkENG Link
pooradjectiveยากจนTH LinkENG Link
happyadjectiveมีความสุขTH LinkENG Link
responsibleadjectiveรับผิดชอบTH LinkENG Link
cuteadjectiveน่ารักTH LinkENG Link
helpfuladjectiveมีประโยชน์TH LinkENG Link
recentadjectiveล่าสุดTH LinkENG Link
willingadjectiveเต็มใจTH LinkENG Link
niceadjectiveดีTH LinkENG Link
wonderfuladjectiveมหัศจรรย์TH LinkENG Link
impossibleadjectiveเป็นไปไม่ได้TH LinkENG Link
seriousadjectiveจริงจังTH LinkENG Link
hugeadjectiveใหญ่TH LinkENG Link
rareadjectiveหายากTH LinkENG Link
technicaladjectiveเกี่ยวกับเทคนิคTH LinkENG Link
typicaladjectiveทั่วไปTH LinkENG Link
competitiveadjectiveการแข่งขันTH LinkENG Link
criticaladjectiveวิกฤตTH LinkENG Link
electronicadjectiveเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์TH LinkENG Link
immediateadjectiveทันทีTH LinkENG Link
awareadjectiveรับรู้TH LinkENG Link
educationaladjectiveเกี่ยวกับการศึกษาTH LinkENG Link
environmentaladjectiveด้านสิ่งแวดล้อมTH LinkENG Link
globaladjectiveทั่วโลกTH LinkENG Link
legaladjectiveถูกกฎหมายTH LinkENG Link
relevantadjectiveที่เกี่ยวข้องTH LinkENG Link
accurateadjectiveแม่นยำTH LinkENG Link
capableadjectiveมีความสามารถTH LinkENG Link
dangerousadjectiveอันตรายTH LinkENG Link
dramaticadjectiveน่าทึ่งTH LinkENG Link
efficientadjectiveมีประสิทธิภาพTH LinkENG Link
powerfuladjectiveทรงพลังTH LinkENG Link
foreignadjectiveต่างชาติTH LinkENG Link
hungryadjectiveหิวTH LinkENG Link
practicaladjectiveใช้ได้จริงTH LinkENG Link
psychologicaladjectiveเกี่ยวกับจิตวิทยาTH LinkENG Link
severeadjectiveรุนแรงTH LinkENG Link
suitableadjectiveเหมาะสมTH LinkENG Link
numerousadjectiveมากมายTH LinkENG Link
sufficientadjectiveเพียงพอTH LinkENG Link
unusualadjectiveผิดปกติTH LinkENG Link
consistentadjectiveสม่ำเสมอTH LinkENG Link
culturaladjectiveทางวัฒนธรรมTH LinkENG Link
existingadjectiveที่มีอยู่เดิมTH LinkENG Link
famousadjectiveมีชื่อเสียงTH LinkENG Link
pureadjectiveบริสุทธิ์TH LinkENG Link
afraidadjectiveเกรงกลัวTH LinkENG Link
obviousadjectiveชัดเจนTH LinkENG Link
carefuladjectiveระมัดระวังTH LinkENG Link
latteradjectiveหลังTH LinkENG Link
unhappyadjectiveไม่มีความสุขTH LinkENG Link
acceptableadjectiveยอมรับได้TH LinkENG Link
aggressiveadjectiveก้าวร้าวTH LinkENG Link
boringadjectiveน่าเบื่อTH LinkENG Link
distinctadjectiveแตกต่างTH LinkENG Link
easternadjectiveภาคตะวันออกTH LinkENG Link
logicaladjectiveมีเหตุผลTH LinkENG Link
reasonableadjectiveมีเหตุผลTH LinkENG Link
strictadjectiveเข้มงวดTH LinkENG Link
administrativeadjectiveเกี่ยวกับการบริหารTH LinkENG Link
automaticadjectiveอัตโนมัติTH LinkENG Link
civiladjectiveพลเรือนTH LinkENG Link
formeradjectiveอดีตTH LinkENG Link
massiveadjectiveมโหฬารTH LinkENG Link
southernadjectiveภาคใต้TH LinkENG Link
unfairadjectiveไม่ยุติธรรมTH LinkENG Link
visibleadjectiveมองเห็นได้TH LinkENG Link
aliveadjectiveมีชีวิตอยู่TH LinkENG Link
angryadjectiveโกรธTH LinkENG Link
desperateadjectiveหมดหวังTH LinkENG Link
excitingadjectiveน่าตื่นเต้นTH LinkENG Link
friendlyadjectiveเป็นกันเองTH LinkENG Link
luckyadjectiveโชคดีTH LinkENG Link
realisticadjectiveเหมือนจริงTH LinkENG Link
sorryadjectiveขอโทษTH LinkENG Link
uglyadjectiveน่าเกลียดTH LinkENG Link
unlikelyadjectiveไม่น่าเป็นไปได้TH LinkENG Link
anxiousadjectiveกังวลTH LinkENG Link
comprehensiveadjectiveครอบคลุมTH LinkENG Link
curiousadjectiveอยากรู้TH LinkENG Link
impressiveadjectiveประทับใจTH LinkENG Link
informaladjectiveไม่เป็นทางการTH LinkENG Link
inneradjectiveภายในTH LinkENG Link
pleasantadjectiveเพลิดเพลินTH LinkENG Link
sexualadjectiveทางเพศTH LinkENG Link
suddenadjectiveกะทันหันTH LinkENG Link
terribleadjectiveย่ำแย่TH LinkENG Link
unableadjectiveไม่สามารถTH LinkENG Link
weakadjectiveอ่อนแอTH LinkENG Link
woodenadjectiveทำด้วยไม้TH LinkENG Link
asleepadjectiveนอนหลับTH LinkENG Link
confidentadjectiveมั่นใจTH LinkENG Link
consciousadjectiveมีสติTH LinkENG Link
decentadjectiveเหมาะสมTH LinkENG Link
embarrassedadjectiveเขินอายTH LinkENG Link
guiltyadjectiveรู้สึกผิดTH LinkENG Link
lonelyadjectiveเหงาTH LinkENG Link
madadjectiveโกรธTH LinkENG Link
nervousadjectiveประหม่าTH LinkENG Link
oddadjectiveแปลกTH LinkENG Link
remarkableadjectiveน่าทึ่งTH LinkENG Link
substantialadjectiveรูปธรรมTH LinkENG Link
suspiciousadjectiveสงสัยTH LinkENG Link
talladjectiveสูงTH LinkENG Link
tinyadjectiveขนาดเล็กTH LinkENG Link
moreadjective, adverbมากกว่าTH LinkENG Link
someadjective, pronoun, adverbบางTH LinkENG Link
oneadjective, noun, pronounหนึ่งTH LinkENG Link
alladjective, pronoun, nounทั้งหมดTH LinkENG Link
manyadjective, noun, pronounมากมายTH LinkENG Link
mostadjective, noun, adverbที่สุดTH LinkENG Link
otheradjective, noun, pronounอื่นTH LinkENG Link
suchadjective, adverbเช่นTH LinkENG Link
evenadjective, verb, adverbสม่ำเสมอTH LinkENG Link
newadjective, adverbใหม่TH LinkENG Link
justadjective, adverbแค่TH LinkENG Link
goodadjective, noun, adverbดีTH LinkENG Link
anyadjective, adverbใดๆTH LinkENG Link
eachadjective, adverbแต่ละTH LinkENG Link
muchadjective, adverbมากTH LinkENG Link
ownadjective, verbเป็นเจ้าของTH LinkENG Link
greatadjective, noun, adverbยอดเยี่ยมTH LinkENG Link
anotheradjective, pronounอื่นTH LinkENG Link
sameadjective, pronoun, adverbเดียวกันTH LinkENG Link
fewadjective, noun, pronounน้อยTH LinkENG Link
freeadjective, adverb, verbฟรีTH LinkENG Link
rightadjective, adverb, nounขวาTH LinkENG Link
stilladjective, noun, adverbนิ่งTH LinkENG Link
bestadjective, adverb, nounดีที่สุดTH LinkENG Link
publicadjective, nounสาธารณะTH LinkENG Link
humanadjective, nounมนุษย์TH LinkENG Link
bothadjective, adverbทั้งคู่TH LinkENG Link
localadjective, nounท้องถิ่นTH LinkENG Link
sureadjective, adverbแน่นอนTH LinkENG Link
betteradjective, adverb, nounดีกว่าTH LinkENG Link
generaladjective, nounทั่วไปTH LinkENG Link
specificadjective, nounเฉพาะเจาะจงTH LinkENG Link
enoughadjective, adverb, interjectionเพียงพอTH LinkENG Link
longadjective, noun, adverbยาวTH LinkENG Link
smalladjective, adverbเล็กTH LinkENG Link
lessadjective, adverb, prepositionน้อยTH LinkENG Link
highadjective, noun, adverbสูงTH LinkENG Link
certainadjective, pronounแน่ใจTH LinkENG Link
littleadjective, adverbเล็กน้อยTH LinkENG Link
commonadjective, nounทั่วไปTH LinkENG Link
nextadjective, adverb, nounต่อไปTH LinkENG Link
simpleadjective, nounเรียบง่ายTH LinkENG Link
hardadjective, adverbแข็งTH LinkENG Link
pastadjective, noun, prepositionอดีตTH LinkENG Link
bigadjective, nounใหญ่TH LinkENG Link
possibleadjective, nounเป็นไปได้TH LinkENG Link
particularadjective, nounโดยเฉพาะTH LinkENG Link
realadjective, adverb, nounจริงTH LinkENG Link
majoradjective, noun, verbวิชาเอกTH LinkENG Link
personaladjective, nounส่วนตัวTH LinkENG Link
currentadjective, nounปัจจุบันTH LinkENG Link
leftadjective, adverbซ้ายTH LinkENG Link
nationaladjective, nounระดับชาติTH LinkENG Link
leastadjective, adverbน้อยที่สุดTH LinkENG Link
naturaladjective, noun, adverbเป็นธรรมชาติTH LinkENG Link
physicaladjective, nounทางกายภาพTH LinkENG Link
shortadjective, adverb, nounสั้นTH LinkENG Link
lastadjective, adverb, nounล่าสุดTH LinkENG Link
singleadjective, noun, verbเดี่ยวTH LinkENG Link
individualadjective, nounรายบุคคลTH LinkENG Link
mainadjective, nounหลักTH LinkENG Link
potentialadjective, nounศักยภาพTH LinkENG Link
professionaladjective, nounมืออาชีพTH LinkENG Link
internationaladjective, nounระหว่างประเทศTH LinkENG Link
loweradjective, adverbต่ำกว่าTH LinkENG Link
openadjective, verb, nounเปิดTH LinkENG Link
accordingadjective, verbตามTH LinkENG Link
alternativeadjective, nounทางเลือกTH LinkENG Link
specialadjective, nounพิเศษTH LinkENG Link
workingadjective, nounการทำงานTH LinkENG Link
trueadjective, adverb, verbจริงTH LinkENG Link
wholeadjective, noun, adverbทั้งหมดTH LinkENG Link
clearadjective, adverb, verbชัดเจนTH LinkENG Link
dryadjective, verb, nounแห้งTH LinkENG Link
easyadjective, adverb, interjectionง่ายTH LinkENG Link
coldadjective, noun, adverbเย็นTH LinkENG Link
commercialadjective, nounทางการค้าTH LinkENG Link
fulladjective, adverb, nounเต็มTH LinkENG Link
lowadjective, noun, adverbต่ำTH LinkENG Link
primaryadjective, nounหลักTH LinkENG Link
worthadjective, nounคุณค่าTH LinkENG Link
necessaryadjective, nounจำเป็นTH LinkENG Link
positiveadjective, nounเชิงบวกTH LinkENG Link
presentadjective, noun, verbปัจจุบันTH LinkENG Link
closeadjective, adverb, verbปิดTH LinkENG Link
creativeadjective, nounความคิดสร้างสรรค์TH LinkENG Link
greenadjective, noun, verbสีเขียวTH LinkENG Link
lateadjective, adverb, nounช้าTH LinkENG Link
fitadjective, verb, nounพอดีTH LinkENG Link
gladadjective, nounยินดีTH LinkENG Link
properadjective, adverb, nounเหมาะสมTH LinkENG Link
complexadjective, noun, verbซับซ้อนTH LinkENG Link
contentadjective, verb, nounเนื้อหาTH LinkENG Link
dueadjective, noun, adverbเนื่องจากTH LinkENG Link
effectiveadjective, nounมีประสิทธิภาพTH LinkENG Link
middleadjective, nounกลางTH LinkENG Link
regularadjective, nounปกติTH LinkENG Link
fastadjective, adverb, verbเร็วTH LinkENG Link
independentadjective, nounเป็นอิสระTH LinkENG Link
originaladjective, nounต้นฉบับTH LinkENG Link
beautifuladjective, noun, interjectionสวยTH LinkENG Link
completeadjective, verbสมบูรณ์TH LinkENG Link
activeadjective, nounคล่องแคล่วTH LinkENG Link
negativeadjective, noun, interjectionเชิงลบTH LinkENG Link
safeadjective, nounปลอดภัยTH LinkENG Link
visualadjective, nounภาพTH LinkENG Link
wrongadjective, adverb, nounผิดTH LinkENG Link
agoadjective, adverbที่ผ่านมาTH LinkENG Link
quickadjective, adverb, nounเร็วTH LinkENG Link
readyadjective, verbพร้อมTH LinkENG Link
straightadjective, adverb, nounตรงTH LinkENG Link
whiteadjective, noun, verbสีขาวTH LinkENG Link
directadjective, adverb, verbโดยตรงTH LinkENG Link
excellentadjective, interjectionยอดเยี่ยมTH LinkENG Link
extraadjective, adverb, nounพิเศษTH LinkENG Link
junioradjective, nounจูเนียร์TH LinkENG Link
prettyadjective, adverb, nounสวยTH LinkENG Link
uniqueadjective, nounมีเอกลักษณ์TH LinkENG Link
classicadjective, nounคลาสสิคTH LinkENG Link
finaladjective, nounสุดท้ายTH LinkENG Link
overalladjective, adverb, nounโดยรวมTH LinkENG Link
privateadjective, nounส่วนตัวTH LinkENG Link
separateadjective, verb, nounแยกTH LinkENG Link
westernadjective, nounทางทิศตะวันตกTH LinkENG Link
aloneadjective, adverbตามลำพังTH LinkENG Link
familiaradjective, nounคุ้นเคยTH LinkENG Link
officialadjective, nounเป็นทางการTH LinkENG Link
perfectadjective, verb, nounสมบูรณ์แบบTH LinkENG Link
brightadjective, adverb, nounสว่างTH LinkENG Link
broadadjective, nounกว้างTH LinkENG Link
comfortableadjective, nounสะดวกสบายTH LinkENG Link
flatadjective, adverb, nounแบนTH LinkENG Link
richadjective, nounรวยTH LinkENG Link
warmadjective, verbอบอุ่นTH LinkENG Link
youngadjective, nounหนุ่มสาวTH LinkENG Link
heavyadjective, noun, adverbหนักTH LinkENG Link
valuableadjective, nounมีค่าTH LinkENG Link
correctadjective, verbถูกต้องTH LinkENG Link
leadingadjective, nounเป็นผู้นำTH LinkENG Link
slowadjective, adverb, verbช้าTH LinkENG Link
cleanadjective, adverb, verbทำความสะอาดTH LinkENG Link
freshadjective, adverbสดTH LinkENG Link
normaladjective, nounปกติTH LinkENG Link
secretadjective, nounความลับTH LinkENG Link
toughadjective, nounยากTH LinkENG Link
brownadjective, noun, verbสีน้ำตาลTH LinkENG Link
cheapadjective, adverbราคาถูกTH LinkENG Link
deepadjective, noun, adverbลึกTH LinkENG Link
objectiveadjective, nounวัตถุประสงค์TH LinkENG Link
secureadjective, verbปลอดภัยTH LinkENG Link
thinadjective, adverb, verbบางTH LinkENG Link
chemicaladjective, nounเคมีTH LinkENG Link
cooladjective, adverb, nounเย็นTH LinkENG Link
extremeadjective, nounสุดขีดTH LinkENG Link
exactadjective, verbที่แน่นอนTH LinkENG Link
fairadjective, adverb, nounยุติธรรมTH LinkENG Link
fineadjective, adverb, verbดีTH LinkENG Link
formaladjective, noun, adverbเป็นทางการTH LinkENG Link
oppositeadjective, noun, prepositionตรงข้ามTH LinkENG Link
remoteadjective, nounระยะไกลTH LinkENG Link
totaladjective, noun, verbทั้งหมดTH LinkENG Link
vastadjective, nounกว้างใหญ่TH LinkENG Link
lostadjective, verb, idiomสูญหายTH LinkENG Link
smoothadjective, adverb, verbเรียบTH LinkENG Link
darkadjective, noun, idiomมืดTH LinkENG Link
doubleadjective, noun, verbสองเท่าTH LinkENG Link
equaladjective, noun, verbเท่ากันTH LinkENG Link
firmadjective, verb, adverbบริษัทTH LinkENG Link
frequentadjective, verbบ่อยTH LinkENG Link
internaladjective, nounภายในTH LinkENG Link
sensitiveadjective, nounอ่อนไหวTH LinkENG Link
constantadjective, nounคงที่TH LinkENG Link
minoradjective, noun, verbส่วนน้อยTH LinkENG Link
previousadjective, idiomก่อนหน้าTH LinkENG Link
rawadjective, noun, idiomดิบTH LinkENG Link
softadjective, noun, adverbอ่อนนุ่มTH LinkENG Link
solidadjective, nounแข็งTH LinkENG Link
weirdadjective, nounแปลกTH LinkENG Link
amazingadjective, verbอัศจรรย์TH LinkENG Link
annualadjective, nounประจำปีTH LinkENG Link
busyadjective, verbยุ่งTH LinkENG Link
deadadjective, noun, adverbตายTH LinkENG Link
falseadjective, adverb, idiomเท็จTH LinkENG Link
roundadjective, noun, adverbกลมTH LinkENG Link
sharpadjective, verb, adverbคมTH LinkENG Link
thickadjective, adverb, nounหนาTH LinkENG Link
wiseadjective, verb, idiomฉลาดTH LinkENG Link
equivalentadjective, nounเทียบเท่าTH LinkENG Link
initialadjective, noun, verbอักษรย่อTH LinkENG Link
narrowadjective, verb, nounแคบTH LinkENG Link
nearbyadjective, adverbใกล้เคียงTH LinkENG Link
proudadjective, idiomภูมิใจTH LinkENG Link
spiritualadjective, nounเกี่ยวกับจิตวิญญาณTH LinkENG Link
wildadjective, adverb, nounป่าTH LinkENG Link
adultadjective, nounผู้ใหญ่TH LinkENG Link
apartadjective, adverbห่างกันTH LinkENG Link
briefadjective, noun, verbรวบรัดTH LinkENG Link
crazyadjective, noun, idiomคลั่งไคล้TH LinkENG Link
prioradjective, noun, idiomก่อนTH LinkENG Link
roughadjective, noun, adverbขรุขระTH LinkENG Link
sadadjective, nounเศร้าTH LinkENG Link
sickadjective, noun, idiomป่วยTH LinkENG Link
strangeadjective, adverbแปลกTH LinkENG Link
externaladjective, nounภายนอกTH LinkENG Link
illegaladjective, nounผิดกฎหมายTH LinkENG Link
loudadjective, adverbดังTH LinkENG Link
mobileadjective, nounมือถือTH LinkENG Link
nastyadjective, nounน่ารังเกียจTH LinkENG Link
ordinaryadjective, nounสามัญTH LinkENG Link
royaladjective, nounพระราชินีTH LinkENG Link
senioradjective, nounอาวุโสTH LinkENG Link
superadjective, adverb, nounสุดยอดTH LinkENG Link
tightadjective, adverbแน่นTH LinkENG Link
upperadjective, nounด้านบนTH LinkENG Link
yellowadjective, noun, verbสีเหลืองTH LinkENG Link
dependentadjective, nounขึ้นอยู่กับTH LinkENG Link
funnyadjective, nounตลกTH LinkENG Link
grossadjective, adverb, verbทั้งหมดTH LinkENG Link
illadjective, adverb, nounป่วยTH LinkENG Link
spareadjective, noun, verbสำรองTH LinkENG Link
sweetadjective, nounหวานTH LinkENG Link
upstairsadjective, nounชั้นบนTH LinkENG Link
usualadjective, nounตามปกติTH LinkENG Link
braveadjective, noun, verbกล้าหาญTH LinkENG Link
calmadjective, noun, verbเงียบสงบTH LinkENG Link
dirtyadjective, verbสกปรกTH LinkENG Link
downtownadjective, adverb, nounตัวเมืองTH LinkENG Link
grandadjective, nounใหญ่โตTH LinkENG Link
honestadjective, adverbซื่อสัตย์TH LinkENG Link
looseadjective, verbหลวมTH LinkENG Link
maleadjective, nounชายTH LinkENG Link
quietadjective, noun, verbเงียบTH LinkENG Link
brilliantadjective, nounฉลาดหลักแหลมTH LinkENG Link
dearadjective, noun, adverbที่รักTH LinkENG Link
drunkadjective, nounเมาTH LinkENG Link
emptyadjective, verb, nounว่างเปล่าTH LinkENG Link
femaleadjective, nounหญิงTH LinkENG Link
inevitableadjective, nounหลีกเลี่ยงไม่ได้TH LinkENG Link
neatadjective, nounประณีตTH LinkENG Link
okadjective, adverb, nounตกลงTH LinkENG Link
representativeadjective, nounตัวแทนTH LinkENG Link
sillyadjective, nounโง่TH LinkENG Link
slightadjective, verb, nounเล็กน้อยTH LinkENG Link
smartadjective, verb, nounปราดเปรื่องTH LinkENG Link
stupidadjective, nounโง่TH LinkENG Link
temporaryadjective, nounชั่วคราวTH LinkENG Link
weeklyadjective, adverb, nounรายสัปดาห์TH LinkENG Link
thatpronoun, adjective, adverbที่TH LinkENG Link
thispronoun, adjective, adverbนี้TH LinkENG Link
whatpronoun, adjective, adverbอะไรTH LinkENG Link
whichpronoun, adjectiveที่TH LinkENG Link
timenoun, adjective, verbเวลาTH LinkENG Link
thesepronoun, adjectiveเหล่านี้TH LinkENG Link
worknoun, adjective, verbงานTH LinkENG Link
noadverb, adjective, nounเลขที่TH LinkENG Link
onlyadverb, adjective, conjunctionเท่านั้นTH LinkENG Link
thenadverb, adjectiveแล้วTH LinkENG Link
firstadverb, adjectiveอันดับแรกTH LinkENG Link
moneynoun, adjectiveเงินTH LinkENG Link
overpreposition, adjective, nounเกินTH LinkENG Link
businessnoun, adjectiveธุรกิจTH LinkENG Link
hispronoun, adjectiveของเขาTH LinkENG Link
gamenoun, adjective, verbเกมTH LinkENG Link
thinkverb, adjective, nounคิดTH LinkENG Link
afterpreposition, adjective, adverbหลังจากTH LinkENG Link
lifenoun, adjectiveชีวิตTH LinkENG Link
daynoun, adjectiveวันTH LinkENG Link
homenoun, adjective, adverbบ้านTH LinkENG Link
economynoun, adjectiveเศรษฐกิจTH LinkENG Link
awayadverb, adjectiveห่างออกไปTH LinkENG Link
eitherconjunction, adjectiveทั้งTH LinkENG Link
fatnoun, adjective, verbอ้วนTH LinkENG Link
keynoun, adjective, verbสำคัญTH LinkENG Link
trainingnoun, adjectiveการฝึกอบรมTH LinkENG Link
topnoun, adjective, verbสูงสุดTH LinkENG Link
levelnoun, adjective, verbระดับTH LinkENG Link
faradverb, adjectiveไกลTH LinkENG Link
funnoun, adjective, verbสนุกTH LinkENG Link
housenoun, adjective, verbบ้านTH LinkENG Link
kindnoun, adjectiveใจดีTH LinkENG Link
futurenoun, adjectiveอนาคตTH LinkENG Link
actionnoun, adjectiveการกระทำTH LinkENG Link
liveverb, adjective, adverbสดTH LinkENG Link
periodnoun, adjectiveระยะเวลาTH LinkENG Link
subjectnoun, adjective, adverbเรื่องTH LinkENG Link
meanverb, adjective, nounหมายถึงTH LinkENG Link
stocknoun, adjective, verbคลังสินค้าTH LinkENG Link
chancenoun, adjective, verbโอกาสTH LinkENG Link
beginningnoun, adjective, verbจุดเริ่มต้นTH LinkENG Link
upsetverb, adjectiveอารมณ์เสียTH LinkENG Link
chickennoun, adjectiveไก่TH LinkENG Link
headnoun, adjective, verbศีรษะTH LinkENG Link
materialnoun, adjectiveวัสดุTH LinkENG Link
saltnoun, adjective, verbเกลือTH LinkENG Link
carnoun, adjectiveรถTH LinkENG Link
appropriateverb, adjectiveเหมาะสมTH LinkENG Link
insidenoun, adjective, prepositionข้างในTH LinkENG Link
outsidenoun, adjective, prepositionข้างนอกTH LinkENG Link
standardnoun, adjectiveมาตรฐานTH LinkENG Link
mediumnoun, adjectiveปานกลางTH LinkENG Link
choicenoun, adjectiveทางเลือกTH LinkENG Link
northnoun, adjective, adverbทิศเหนือTH LinkENG Link
squarenoun, adjective, adverbสี่เหลี่ยมTH LinkENG Link
bornverb, adjective, past particpleเกิดTH LinkENG Link
capitalnoun, adjectiveเมืองหลวงTH LinkENG Link
shotnoun, adjectiveการยิงTH LinkENG Link
frontnoun, adjective, verbด้านหน้าTH LinkENG Link
livingnoun, adjectiveการดำรงชีวิตTH LinkENG Link
plasticnoun, adjectiveพลาสติกTH LinkENG Link
expressverb, adjective, adverbด่วนTH LinkENG Link
feelingnoun, adjectiveความรู้สึกTH LinkENG Link
otherwiseadverb, adjectiveมิฉะนั้นTH LinkENG Link
pluspreposition, adjective, nounบวกTH LinkENG Link
savingsnoun, adjective, prepositionเงินออมTH LinkENG Link
animalnoun, adjectiveสัตว์TH LinkENG Link
budgetnoun, adjective, verbงบประมาณTH LinkENG Link
minutenoun, adjective, verbนาทีTH LinkENG Link
characternoun, adjective, verbอักขระTH LinkENG Link
maximumnoun, adjectiveขีดสุดTH LinkENG Link
novelnoun, adjectiveนิยายTH LinkENG Link
plentynoun, adjective, adverbมากมายTH LinkENG Link
selectverb, adjectiveเลือกTH LinkENG Link
backgroundnoun, adjectiveพื้นหลังTH LinkENG Link
forwardadverb, adjective, nounซึ่งไปข้างหน้าTH LinkENG Link
glassnoun, adjective, verbกระจกTH LinkENG Link
jointnoun, adjective, verbร่วมกันTH LinkENG Link
masternoun, adjective, verbผู้เชี่ยวชาญTH LinkENG Link
rednoun, adjective, idiomสีแดงTH LinkENG Link
vegetablenoun, adjectiveผักTH LinkENG Link
idealnoun, adjectiveในอุดมคติTH LinkENG Link
kitchennoun, adjectiveครัวTH LinkENG Link
mothernoun, adjective, verbแม่TH LinkENG Link
partynoun, adjective, verbงานสังสรรค์TH LinkENG Link
relativenoun, adjectiveญาติTH LinkENG Link
signalnoun, adjective, verbสัญญาณTH LinkENG Link
streetnoun, adjective, idiomถนนTH LinkENG Link
connectverb, adjectiveเชื่อมต่อTH LinkENG Link
minimumnoun, adjectiveขั้นต่ำสุดTH LinkENG Link
seanoun, adjective, idiomทะเลTH LinkENG Link
southnoun, adjective, adverbใต้TH LinkENG Link
statusnoun, adjectiveสถานะTH LinkENG Link
daughternoun, adjectiveลูกสาวTH LinkENG Link
hournoun, adjective, idiomชั่วโมงTH LinkENG Link
tricknoun, adjective, verbเล่ห์เหลี่ยมTH LinkENG Link
afternoonnoun, adjectiveตอนบ่ายTH LinkENG Link
goldnoun, adjectiveทองTH LinkENG Link
missionnoun, adjectiveภารกิจTH LinkENG Link
agentnoun, adjective, verbตัวแทนTH LinkENG Link
cornernoun, adjective, verbมุมTH LinkENG Link
eastnoun, adjective, adverbทิศตะวันออกTH LinkENG Link
neitherconjunction, adjective, pronounไม่ใช่ทั้งสองอย่างTH LinkENG Link
parkingnoun, adjectiveที่จอดรถTH LinkENG Link
routinenoun, adjectiveกิจวัตรประจำวันTH LinkENG Link
swimmingnoun, adjectiveการว่ายน้ำTH LinkENG Link
winternoun, adjective, verbฤดูหนาวTH LinkENG Link
airlinenoun, adjectiveสายการบินTH LinkENG Link
designernoun, adjectiveนักออกแบบTH LinkENG Link
dressnoun, adjective, verbชุดTH LinkENG Link
emergencynoun, adjectiveภาวะฉุกเฉินTH LinkENG Link
eveningnoun, adjectiveตอนเย็นTH LinkENG Link
extensionnoun, adjectiveส่วนขยายTH LinkENG Link
holidaynoun, adjective, verbวันหยุดTH LinkENG Link
horrornoun, adjectiveสยองขวัญTH LinkENG Link
mountainnoun, adjective, idiomภูเขาTH LinkENG Link
patientnoun, adjectiveอดทนTH LinkENG Link
proofnoun, adjective, verbการพิสูจน์TH LinkENG Link
westnoun, adjective, adverbตะวันตกTH LinkENG Link
winenoun, adjective, verbไวน์TH LinkENG Link
expertnoun, adjectiveผู้เชี่ยวชาญTH LinkENG Link
nativenoun, adjectiveพื้นเมืองTH LinkENG Link
openingnoun, adjectiveการเปิดTH LinkENG Link
silvernoun, adjective, verbเงินTH LinkENG Link
wasteverb, adjective, nounของเสียTH LinkENG Link
planenoun, adjective, verbเครื่องบินTH LinkENG Link
leathernoun, adjective, verbหนังTH LinkENG Link
purplenoun, adjective, verbสีม่วงTH LinkENG Link
specialistnoun, adjectiveผู้เชี่ยวชาญTH LinkENG Link
bitternoun, adjectiveขมTH LinkENG Link
incidentnoun, adjectiveเหตุการณ์TH LinkENG Link
motornoun, adjective, verbเครื่องยนต์TH LinkENG Link
pretendverb, adjectiveแกล้งทำTH LinkENG Link
prizenoun, adjective, verbรางวัลTH LinkENG Link
residentnoun, adjectiveผู้อยู่อาศัยTH LinkENG Link

แต่สอบจริงอาจจะเจอบางคำที่เรายังไม่รู้

ในบางครั้งเมื่อเราทำข้อสอบ เราอาจจะเจอคำศัพท์ที่เรายังไม่รู้ หรือไม่เคยเจอมาก่อน

แอดแนะนำอีกวิธีนึงที่ใช้ในการจำคำศัพท์ได้ดีคือ การจดคำศัพท์จากข้อสอบครับ

Memmoread ได้รวบรวมคำศัพท์จากข้อสอบแต่ละชุดของ Memmoread เอาไว้แล้ว เพื่อนๆ สามารถเข้าไปโหลดไฟล์ฟรีได้จากลิ้งนี้เลยครับ

คำศัพท์จากข้อสอบ reading ( เล่ม ฟ้า-แดง-เหลือง ) ชุดที่ 5

สุดท้ายก่อนจากกันไป อย่าลืมมาฝึกทำข้อสอบ TOEIC กันด้วยนะครับ

เพื่อนๆ สามารถโหลดมาฝึกทำได้เลย ฟรี ไม่คิดเงิน กดไปโหลดได้จากลิ้งค์นี้นะครับ มีทั้งพาร์ทอ่าน และพาร์ทฟัง ข้อสอบทั้งหมดเป็นข้อสอบแบบเดียวกับสอบจริงปี 2024 นี้ สามารถอ่านเพื่อเตรียมสอบได้เลยครับ รับรองว่ายากใกล้เคียงกันแน่อนอน

 

นอกจากนี้ทาง memmoread ยังมีเฉลยภาษาไทยของข้อสอบชุดที่มีให้โหลดฟรีด้วยนะครับ ซึ่งทางเราจะทยอยอัพเดทข้อสอบทุกชุดให้มีเฉลยภาษาไทย แต่ตอนนี้จะมีแค่เฉพาะ ข้อสอบที่ในเว็บเขียนว่ามีเฉลยภาษาไทยก่อนนะครับ ซึ่งเฉลยภาษาไทยนี้สามารถดูได้ในแอพ Memmoread TOEIC Practice ครับ

แอพนี้คืออะไร แอพนี้เป็นแอพรวมข้อสอบ โดยเพื่อนๆ สามารถทำข้อสอบ TOEIC ชุดเดียวกับที่มีในเว็บ ได้ในแอพเลยครับ ทำเสร็จมีคำนวนคะแนนให้ด้วยว่าทำได้กี่คะแนน

นอกจากนี้ในแอพ ก็มีควิซที่มาจาก ข้อสอบ TOEIC ที่ไม่ซ้ำกันกับในเว็บด้วยอีก 10 ชุด

รวมๆ แล้วมีข้อสอบในแอพมากกว่า 30 ชุด +++ และทีมงานจะยังทยอยอัพเดทเพิ่มเติมตลอดครับผม

และที่สำคัญ ข้อสอบทุกชุดมีเฉลยภาษาไทย และ Answer script ให้เรียบร้อย สามารถดูได้จากในแอพเลยด้วย

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจจะดาวน์โหลดแอพ สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์นี้ครับ กดที่ปุ่มด้านล่าง จากนั้นกดเลือก Platform ของมือถือหรือแท็บเลตที่ใช้ ได้เลยครับ ระบบจะลิ้งค์ไปที่หน้าของแอพใน Playstore หรือ App store ครับ

แอปพลิเคชันฝึกทำข้อสอบ TOEIC